Laboratoř zkušenosti duše

Laboratoř zkušenosti duše s Šárkou Czvengrosch Volnou a Simonou Babčákovou.
Konstelačním principem se podíváme na různé postoje, vlastnosti, cnosti a necnosti a vztahy mezi nimi.

V první Laboratoři (listopad 2019) jsme objevili:
– že zraněná ženská energie se stane tvrdou, chladnou a odpojenou
– že zraněná mužská energie se stane ufňukanou, ublíženou a rozbředlou
– že pokud něco chceme po partnerovi z pozice zraněného dítěte, nechce nám to poskytnout a cítí vnitřně odpor k našemu požadavku a obráceně
– že takto můžeme z reakce partnera odhalit zraněné dítě v sobě
– že když mluvíme “z hlavy” a vynecháme srdce, druzí nás neposlouchají

V prosincové (2019) Laboratoři zkušeností duše jsme se dívali na pocity viny a vyzkoumali jsme:
– že vina v sobě ukrývá informace a odpovědi
– že moralizování se může tvářit jako nadhled a ve finále je pro všechny směšné />- že sebelitost si můžeme zaměnit za přijetí
– že sebelitost přitahuje sebedestrukci druhého člověka
– že projevení hněvu rozproudí energii a umožní změnu
– že nadřazenost a pohrdání v sobě ukrývá
– že odpojení se od pocitů šíří destrukci kolem a postupně přináší bezvýchodnost
– že přijetí viny je léčivé a umožňuje dospět, přestat obviňovat a trestat
– že rodinná morálka má silné kořeny, které jí neumožňují větší pohyb a ani nemá potřebu pohybu a přitom je naprosto otevřená jakémuko-li vymanění se z jejího sevření
– že rodinám morálce je velmi blízká přítomnost viny

V lednové (2020) Laboratoři zkušenosti duše jsme prozkoumávali, co se děje při konfliktu z pohledu zraněného dítěte, komunikace, hranic a ochoty spolupracovat a ukázalo se:
– že bez hranic nefunguje komunikace, ani ochota spolupracovat a zvyšuje se vnitřní tlak a zmatek
– že hranice může být i měkká a laskavá
– že abysme našli hranice, musíme je nejdříve úplně obejít
– že ochotu ke spolupráci potřebujeme i pro kontakt se sebou a to nám umožní být pevnými ne tvrdými, nekompromisní ne agresivní, něžní ne slaví
– že pokud věnujeme přehnanou pozornost zraněnému dítěti, nepohneme se dál
– že zraněné dítě v nás má obrovskou moc a může nám zničit všechny vztahy
– že pokud máme jasnou představu o tom, jak vypadá láska, můžeme tu skutečnou, která tady je k dispozici pořád, snadno odmítnout

V únorové (2020) Laboratoři zkušenosti duše jsme znovu zkoumaly archetyp oběti z pohledu oběti, osobní moci, reality a iluze.
A objevily jsme, že:
– bez iluze by těžko vznikaly vztahy
– oběť se ráda přátelí s iluzí a vzdává se osobní moci
– realitu si můžeme jakkoli pokřivit, pokud ji nechceme přijmout
takovou, jaká je
– bezmoc je odvrácení se od osobní moci a trvání si na iluzi,
kterou máme

V květnové Laboratoři na téma ODPUŠTĚNÍ jsme objevili:
– že odpuštění je proces, pro který se musíme rozhodnout
– že pokud přehlížíme nebo popíráme bolest, nemůže se zapojit uzdravování
– že hněv je důležitá energie, která přináší změnu, dynamiku a živost
– že sebelítost a vina je jeden ze způsobů, jak se bezpečně vyhnout bolesti a „mít věci pod kontrolou“
– že někdo k odpouštění potřebuje drama
– že v neodpouštění není člověk silný, ale tvrdý k sobě i druhým
– že odpustit sama sobě je bolestivý proces při kterém je potřeba vzdát se některých mylných přesvědčení
– že popichování od druhých mohou být v určitou chvíli tou nejlepší pomocí
a mnoho dalšího……

Večery o čakrách

Seminář zabývající se harmonizací čaker a porozumění systému jemnohmotných těl. Čakry jsou energetická centra našeho těla a zdroj naší sily.  Každá plní svůj specifický úkol,  je propojená s určitými částmi těla a s určitými výzvami,  které máme na své cestě životem zvládnout.  Energetická nerovnováha čaker se projevuje fyzickou nemocí nebo psychickými problémy,  strachy a obavami.  Jedním ze způsobů, jak porozumět sobě a svému životu,  své rodině,  svým vztahům a vyrovnat se s vlivem rodičů v nás je seznámení se s tématy jednotlivých čaker a následně jejich pročištění a harmonizování.  Dozvíte se,  jaká jsou témata jednotlivých čaker,  prostřednictvim jednoduchých cvičení,  her a meditaci se podíváte se více na jedno vybrané téma a můžete si odpovědět na otázku jak to mám já? a tím nahlédnout pod pokličku svých motivací.

Čím více romumíme sami sobě, tím víc nám dává náš život a smysl a chápeme, proč se určité věci dějí a co nám vnější svět a vztahy zrcadlí.

Dostanete lahvičku esenci Rafaella, která pomůže při zpracování a doladění.

Večery jsou otevřená setkání,  na která může přijít kdokoliv bez předchozího přihlášení se a i jen jednorázově.

Setkání ženského kruhu

Prostor pro společné sdílení, ženskou podporu a pospolitost. 

Budeme se zabývat příběhy a tématy, které přinášíte, vším, co vás tíží a co potřebuje být vyřčeno a opečováno. Vnitřní práce pak vychází z nastavení skupiny a z toho, co bylo přineseno.

K nahlédnutí do jednotlivých témat využijeme různých cvičení, povídání, pohyb, kreslení, obrázky, karty, prvky dramaterapie a konstelací, vždy podle toho, jak to bude nejideálnější.

Skupina je bezpečné místo, ke můžete prožít to, co si bežně nedovolujete a pochopit dlaší úrovně sebe sama.

Vytvoříme prostor pro otázky, které vás trápí a možná příjdou na řadu i mnohé další.

Třeba:

Přes jaké brýle hodnotíme samy sebe? Jaké si dovolíme být a jaké bychom si přáli být? Co jsou naše přání, po čem opravdu toužíme? Umíme se dobře cítit ve svých vztazich? Co je to ženskost a být opravdu ženou? Čím více rozumíme sami sobě, tím více rozumíme jiným.

Jaký je váš vnitřní řád? Váš vnitřní systém a uspořádání vnitřnich potřeb? Jak je dokážete naplňovat a uspokojovat? A co je pro vás prvořadé? Co si dokážete dát a co čekáte,  že vám dají jiní? Jste schopni rozlišit své skutečné potřeby? A to, co potřebujete, je opravdu vaší touhou? Nebo je to něco, co jste se naučili,  že by se mělo, že by se chtělo nebo musi? Co je to láska? A opravdu věříte tomu, že může existovat a že i vy ji můžete žít? Tento seminář je pro pokročilé, kteří chtějí najít a posilnit to, po čem touží jejich tělo i duše. Je pro ty, kteří se už naučili, že jsme sami tvůrci vlastní reality a okolní svět je odrazem našeho prožívání. Už nedělají to, co by se mělo, ale ještě neví, co by přesně dělat chtěli a cítí, že uvnitř ještě něco volá o pozornost.

Na tomto semináři najdeme a vytvořime vnitřní systém hodnot a vlastních základních potřeb,  tužeb a přání Dotkneme se nepodmíněnosti lásky a hloubky vlastní svobody.

Podíváme se na další témata spojená s láskou, partnerstvím, proživáním, hodnocením a trápením se. Na to, v jakých situacich se cítíte bezmocné nebo semleté okolnostmi,  které jste nechtěly. Kolik podob má žena? Kolik podob maji pocity, které prožívá sama k sobě, ke svým blizkým těm, které miluje? Kolik světla,  lásky, radosti a potěšení v sobě nosí? A kolik temných stránek skrýváte? Jaká je ženská síla a co znamená? Co je protiváhou aktivity?

čas: 10.00 – 18.00 s přestávkou na oběd

cena: 1350,-Kč

v ceně je lahvička esence Raffaela na doladění.

Přihlášení nutné

The study buy a custom research paper will enable them to know about the subject and to understand what the subject means about them.