Hlubinná abreaktivní psychoterapie

je metoda, která využívá asociační schopnosti mozku na základě podobnosti si vybavovat podobné. Provádí se za plného vědomí klienta, který má zavřené oči. Pomocí vedeného rozhovoru si klient dokáže uvědomit své emoce a postoje, které vznikly v minulosti a v současnosti se stále opakují a ovlivňují jeho život. Jsme chyceni v tzv. postulátech, což jsou věty typu : já to nezvládnu, stejně to nemá cenu, stejně to nedopadne dobře, vždycky se rozhodnu špatně, ať dělám co dělám vždycky to je špatně. Znovuprožitím minulého za plného vědomí člověk přehodnotí a změní svůj postoj a uvolní emocionální stres, který ho v té situaci držel. Přestože situace zůstává stejná, klient se v ní už cítí jinak, a proto i v přítomnosti může zcela jinak reagovat.

do my essays

Spiritual response therapy SRT

je metoda duchovního léčení, terapie pro tělo, duši i ducha. Zakladatelem je pan Robert E. Detzler. Jejímu vývoji se věnoval od roku 1985. Tato metoda pracuje s takzvaným vyšším já, které představuje soubor duchovních bytostí vyšší úrovně vědomí, s jejichž pomocí je možné nalézat a pročistit negativní energie a programy, které si duše s sebou nese a které jsou zdrojem jejich problémů. Při práci pro nalezení blokujících programů se používá kyvadlo, coby prostředník a soubor tabulek.

One Brain – kineziologie

metodu kineziologie vyvinul dr Goldenhead v šedesátých letech 20. století a v osmdesátých letech trojice lidí Gordon Stokes spoluzakladatel Touch for health, Daniel Whiteside, odborník v genetice chování a Canadance Callaway, odbornice na mezilidské vztahy, metafyziku, parapsychologii a genetiku chování, vytvořila systém „Three in One Concepts“  a metodu One Brain – jednotný mozek.

Kineziologie – one brain metoda jednotného mozku se zabývá hledáním příčin problémů a odstranění bariér, které v nás byly naprogramovány v minulosti a ovlivňují naši přítomnost. Pomocí této metody se uvolňuje stres a stresové napětí v organismu. Prožité negativní emoce způsobují zablokování proudění energie v mozku a tím i v odpovídajících částech těla.

Tato metoda je vhodná pro děti, těhotné ženy a pro komunikaci s ještě nenarozenými miminky

Symbolika podvědomí

je to způsob, jak velmi jednoduše nahlédnout do vnitřní reality člověka. Využíváme při ní obrazové představivosti, člověk si vždycky představí věci tak, jak o nich skutečně smýšlí. Tedy podle vnitřního nastavení – informace přicházejí z nevědomí /podvědomí/ . V průběhu vedeného rozhovoru si klient uvědomí, v čem je problém a co je potřeba pozměnit v jeho postojích a jak se v kterých situacích skutečně cítí.

Párová terapie

terapie pro dva i více lidí. Může jít o vztah partnerský, manželský, ale i o rodiče a děti.

Ve vztahu s druhým člověkem se můžeme dostat do situace, kdy je těžké některé věci vyslovit i přijmout a slyšet. Dochází opakovaně k nedorozuměním a jeden druhému skutečně nerozumí.

Pravda je taková, že všechny svoje minulé zkušenosti promítáme do současných vztahů. Předpokládáme tedy, že druhý o nás nějak smýšlí a podvědomě očekáváme, že se bude minulost opakovat, že příjde reakce, kterou očekáváme.

Například: jsem-li rodič a mám komplikované vztahy s vlastní matkou a upřednostňuji otce, obávám se, že budu mít komplikovaný vztah s dcerou a že udělám něco, za co mě nebude mít dcera ráda a tím jsou ovlivněny moje reakce. Nebo pokud otec vždy odmítal a ponižoval moje přání, budu se obávat něco si přát a projevit to, protože podvědomě čekám ponížení a odmítnutí. Nebo pokud jsem jako dítě těžce snášela konflikty a hádky, budu se vyhýbat všem konfliktům a hádkám tím, že upravím vyjadřování věcí o kterých si myslím, že bych mohla vyvolat vztek a negaci. Pokud si nejsme vědomi tohoto prolínání může nám to velmi komplikovat současné vztahy a přinést mnoho bolesti a zklamání. Součástí každého vztahu je vzájemné léčení a růst, prostřednictvím vztahů se dozvídáme vždy něco o sobě. Nedá se vyhnout momentům, kdy jeden druhého skutečně zraňujeme.

Změna nemůže nastat, pokud jeden druhého obviňujeme a soustředíme se na to, čí je to vina, kdo za co může, kdo má pravdu a kdo je lepší. Nemůžeme změnit druhého, aby nám ve vztahu bylo líp. Ten, koho můžeme změnit, jsme pouze my sami. Můžeme změnit naše vnímání a ovlivnit co do vztahu vnášíme, protože za to neseme skutečnou odpovědnost.

Při párové terapii odhalujeme skryté vzorce z minulosti a tím osvobozujeme a lečíme přítomnost. Láska  pak může znova proudit.