Jak vznikne důvěra

Jak vznikne důvěra Určitě víte, že pro důvěru se člověk musí rozhodnout. Ale víte taky, že schopnost důvěřovat je propojena se schopností vyrovnávat se se zklamáním? Skutečná důvěra není založena…